محاسبه تنش جانبي پشت ديوار حائل

يکي از موارد بسيار رايج در محاسبات مهندسي ژئوتکنيک، محاسبه اثر سربار پشت ديوار حايل روي فشار جانبي پشت آن است. به اين منظور در نرم افزار "پي سنج" کافي است نوع بار (خطي / نواري)، مقدار آن و فاصله آن از ديوار به همراه ارتفاع ديوار به برنامه داده شود. براي بيش از 50 نقطه در امتداد ارتفاع ديوار حايل، مقدار افزايش تنش ناشي از سربار محاسبه ميشود. سپس منحني افزايش تنش در امتداد ارتفاع ديوار (قرمز رنگ) ترسيم ميشود.

چنانچه کاربر مايل باشد، ميتواند اثر فشار محرک رانکين را نيز به منحني فوق بيافزايد. به اين منظور پس از ورود زاويه اصطکاک داخلي و وزن مخصوص خاک پشت ديوار، منحني فشار محرک رانکين (آبي رنگ) در امتداد ارتفاع ديوار ترسيم ميشود. در اينصورت منحني تجمعي دو تنش فوق (سبز رنگ) هم به صورت جداگانه ترسيم و ارائه ميشود.
 

Stress Behind Wall: PEYSANJ Software
 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل ريز محاسبات و نمودارها نيز ميباشد. تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی