محاسبه پايداري شيب ترانشه

يکي از مواردي که غالباً در گزارشهاي ژئوتکنيک ارائه ميشود، محاسبه شيب مجاز خاکبرداري بر اساس پارامترهاي خاک و ارتفاع ترانشه است. به اين منظور در نرم افزار "پي سنج" لازم است زوايه اصطکاک داخلي خاک و ضريب چسبندگي و دانسيته آن، زاويه شيب سرترانشه (a) و ارتفاع ترانشه به برنامه داده شود. بر اساس Handbook مهندسي ژئوتکنيک نوشته Fang، مقدار ضريب پايداري Ns محاسبه شده و به طور اتوماتيک شيب مجاز از جدول مربوطه استخراج ميشود. لازم به ذکر است که مباني اعداد ارائه شده توسط Fang در اين جدول، آناليز حدي پايداري (Limit Equilibrium) ترانشه ها است.

علاوه بر ارائه زاويه پايداري شيب، تصويري شماتيک از وضعيت ترانشه مورد نظر با رعايت مقياس واقعي ترسيم ميشود. اين تصوير در دفترچه محاسبات آورده شده و قابل چاپ است.
 

Slope Stability: PEYSANJ Software
 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل ريز محاسبات و نمودارها نيز ميباشد. تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی