اصلاح و تبديل ضريب واکنش بستر

توسط اين بخش از برنامه "پي سنج" کاربر قادر است محاسبات زير را انجام دهد:

  • قابليت تبديل Ks30 صفحه به قطر 30 سانتيمتر به Ks شالوده اي با ابعاد دلخواه بر اساس نوع خاک.

  • قابليت اصلاح Ks30 بر اساس منحني خمش صفحه (بر اساس منحني ارائه شده در کتاب روسازي راه آقاي دکتر بهبهاني)؛ اين اصلاح در آناليز آزمايش بارگذاري صفحه بسيار اهميت دارد.


     

Slope Stability: PEYSANJ Software
 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل ريز محاسبات و نمودارها نيز ميباشد. تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.

لطفا دقت کنيد که يکي از خروجی های بخش ظرفيت باربری برنامه ، تخمين Ks بر اساس ظرفيت باربری و نشست پی است. توضيحات بيشتر را در اين صفحه ببينيد.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی