ليست کاربران نرم افزار در ايران

شرکتهاي مشاور زير در ايران از نرم افزار پي سنج استفاده ميکنند (تا پايان 1392). اين نرم افزار هم اکنون کاربرانی در کشورهای آمريکا، کره جنوبی (شرکت هیوندا)، مالزی، سنگاپور و عربستان نيز دارد:

1

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران (وابسته به شهرداري تهران)

دي 1377

2

 آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري استان خراسان رضوي

فروردين 1386

3

آزمايشگاه فني و مکانيک خاک وزارت راه و ترابري استان خراسان شمالي

 • آقاي مهندس ثقفي

فروردين 1386

4

شرکت مهندسين مشاور آزمون خاک پي

 • آقاي مهندس اصغربيک

خرداد 1385

5

شرکت مهندسين مشاور خاک واژه (امين بنابن)

 • آقاي مهندس امين

اسفند 1385

6

شرکت مهندسين مشاور پي کاو

 • آقاي دکتر صنيعي

شهريور 1378

7

شرکت مهندسين مشاور آزما ساز پارس

 • آقاي مهندس قرنفلي

شهريور 1385

8

شرکت مهندسين مشاور پي خاک سنگ (دفتر تهران)

 • آقاي مهندس عليي

آبان 1385

9

شرکت مهندسين مشاور پي خاک سنگ (دفتر اراک)

 • آقاي مهندس عليي

بهمن 1385

10

 اداره کاوشهاي صحرايي وزارت راه و ترابري

 • آقاي مهندس شفقتيان

خرداد 1386

11

شرکت مهندسين مشاور آزما سويل

 • آقاي مهندس بروجردي

شهريور 1386

12

شركت مهندسين مشاور ماهر خاك

 • آقاي مهندس قضات

فروردين 1387

13

شرکت مهندسين مشاور آباد خارک

 • آقاي مهندس پوربابک

فروردين 1387

14

شرکت مهندسين مشاور خاک و پي شريف

 • آقاي مهندس حيدري

تـيـر 1387

15

شرکت مهندسين مشاور مترا

 • آقاي مهندس ايزدي

مرداد 1387

16

شرکت مهندسين مشاور فناوران پي آسيا (بوشهر)

 • آقاي دکتر نيرومند (عضو هيات علمي دانشگاه خليج فارس)

مرداد 1387

17

شرکت مهندسين مشاور شالوده خاک گلستان

 • آقاي مهندس عرب عامري

آبان 1387

18

شرکت مهندسين مشاور تراز آب پارت (زاهدان)

 • آقاي مهندس احراري

دي 1387

19

شرکت مهندسين مشاور مازند خاک پي

 • آقاي مهندس مجد

بهمن 1387

20

شرکت مهندسين مشاور آزمونه فولاد (اصفهان)

 • آقاي مهندس پورزرگر

فروردين 1388

21

شرکت مهندسين مشاور پي آب آزما (تهران)

 • آقاي مهندس جلالي

مهر 1388

22

شرکت مهندسين مشاور طرح و آزمون ساختار

 • آقاي مهندس عمادي

فروردين 1389

23

شرکت مهندسين مشاور ماندگار خاک پي

 • آقاي مهندس اردي

ارديبهشت 1389

24

شرکت زمين کاوش مازندران

 

ارديبهشت 1389
25

موسسه آموزش عالي آمل

آقاي دکتر صالحي عمران

ارديبهشت 1389

26

آزمايشگاه به آزما

 • آقاي مهندس رسولي

ارديبهشت 1389

27شرکت پويشگران زمين

آقاي مهندس کشتگر

دي 1389
28شرکت خدمات فني آزمايشگاهي آب خاک جرون

آقاي مهندس کمالي

دي 1389

29

شرکت مهندسين مشاور ژئو آزما

آقاي مهندس خواجه

اسفند 1389
30

شرکت آموت آزما

فروردين 1390
31شرکت مهندسين مشاور اطلس پي خليج فارسمرداد 1390
32شرکت سامان خاک

آقاي مهندس پسرک لو

مرداد 1390
33شرکت ژئومحيط پارس

آقاي دکتر فخاريان

شهريور 1390

34شرکت کوشا پی آزما

آقای مهندس حيدر رادکانی

مهر 1390
35 شرکت کاراساز متين دی 1390
36 شرکت ساخت آزما
آقای مهندس شفقتيان
تير 1391
37 شرکت کيهان خاک
آقای دکتر دقيق
مرداد 1391
38 شرکت ژرف نگار پای بست
آقای دکتر تدين فر
مرداد 1391
39 شرکت فراز پايه ساخت
آقای مهندس علی اصغر نائمی
شهريور 1391
40 آزمایشگاه طرح و تحقيق عمران
آقای مهندس فاضل
آذر 1392
41 آسان سازه آزمون
آقای مهندس الياس احمدی
دی 1392
42 شالوده آزمای خليج فارس
آقای مهندس علی مهنی
اسفند 1392
 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی